2016-01::1453059672-triangles.png

Pracownia 44STO
Najważniejsze są dla nas relacje pomiędzy przestrzenią, a człowiekiem i przyrodą. Z tego powodu specjalizujemy się w projektach przestrzeni publicznych, w których nasze interdyscyplinarne doświadczenie pozwala nam na harmonijne włączanie zieleni w strukturę miast, dla zapewnienia dobrego samopoczucia użytkowników.