Pracownia

Pracownia 44STO  to trzy projektantki, które od ponad 10 lat wspólnie projektują na styku architektury, urbanistyki i krajobrazu. Projektujemy przestrzenie publiczne, parki i tereny zieleni.

Interesuje nas miasto, jako przestrzeń do życia, tworzywo działań projektowych i społeczna odpowiedzialność. Oprócz działalności projektowej zajmujemy się popularyzacją idei zielonej infrastruktury: chcemy przywrócenia zieleni należnej jej roli i znaczenia w strukturze miasta. Szukamy alternatywnych form zamieszkania, piszemy o dostępnym budownictwie mieszkaniowym.

Mamy różne specjalizacje i mieszkamy w różnych miejscach, łączy nas pracownia znajdująca się w Gliwicach (44-100).

Projektujemy:
przestrzenie publiczne – skwery, place, bulwary
tereny zieleni – parki, parki zabytkowe, zieleńce, ogrody
architekturę – kubaturę i wnętrza

Wykonujemy:
inwentaryzacje i ekspertyzy dendrologiczne
studia architektoniczno-krajobrazowe

2016-01::1453033561-2.jpg

Ewa Twardoch, architektka krajobrazu, ukończyła SGGW na kierunku Architektura Krajobrazu. Studiowała również na Wageningen Unversity for Life Science oraz Saint Petersburg State Agrarian University. Na Politechnice Śląskiej ukończyła studia podyplomowe z Planowania i Gospodarki Przestrzennej oraz Konserwacji Zabytków. Zajmuje się głównie projektowaniem parków zabytkowych i terenów zieleni.

 

 

Marta Gocek, architektka krajobrazu, ukończyła Politechnikę Krakowska w 2011r. Wykształcenie zdobywała także na National University of Singapore. Zajmuje się projektowaniem parków i przestrzeni miejskich.

 

2016-01::1453033561-1.jpg

Agata Twardoch, architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej  (dyplom WAPŚl 2004, doktorat 2010). Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje architekturę i wnętrza.

 

 

Katarzyna Herman, architektka, ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej oraz na
Università degli Studi Roma Tre. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Zajmuje się projektowaniem obiektów kubaturowych oraz przestrzeni publicznych.