Projekt zieleni przy kwartale Domus _ Rybnik

Projekt zieleni (2015) _ Pracownia 44STO

Realizacja (2015-2016) _ Pracowania 44STO

Teren zieleni pomiędzy supermarketem i budynkiem mieszkalnym. 

Powierzchnia:

Zakres: projekt zieleni, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz wykonanie trawników

Projekt zieleni obejmował kompozycję drzew, krzewów i bylin, dobraną pod kątem siedliskowym, z zachowaniem zmienności w ciągu roku oraz łatwości utrzymania. 

Zastosowałyśmy nasadzenia szpalerowe z grabu pospolitego 'Fastigiata', nasadzenia boskietowe z gruszy drobnoowockowej 'Chanticler' oraz pasmowe, wielkopowierzchniowe nasadzenia z krzewów. Jako krzewy podstawowe, zadarniające wybrałyśmy śnieguliczkę 'Hancock', berberys 'Green Carpet' oraz tawulca pogiętego. Uatrakcyjnionezostały poprzez dodanie pasów kwitnących hortensji bukietowych i krzewiastych oraz tawuł brzozolistnej i szarej. Pasy krzewów wykończone są obsadzeniami kompozycji bylin, których kwitnienie oraz efekt rozciągnięty jest na cały rok. W pasmowych nasadzeniach bylin skomponowane zostały grupy:

- szałwia omszona, jeżówka purpurowa i trzcinnik ostrokwiatowy 

- rozchodnik okazały, przetacznik kłosowy i rozplenica japońska 

 

 

Efekt po dwóch latach od posadzenia jest świetny.

Rośliny pomału osiągają swoją docelową wielkość, zaczynają bujnie kwitnąć i tworzą masą intensywnej zieleni kontrastującą z otaczającym je betonem. Za wiosenny efekt odpowiadają szczególnie kwitnące grusze, tawuły, lilaki oraz kocimiętki i szałwie. W lecie rozpoczynają kwitnienie hortensje oraz pozostałe byliny czyli jeżówki, przetaczniki i rozchodniki. Jesienią efekt zrobią pięknie przebarwione tawuły brzozolistne, berberysy i gruszki. Zimą atrakcyjne będą kłosy traw, kwiatostany hortensji oraz wybarwione pędy tawulca. 

Rośliny rozrosły się i zadarniły całą przestrzeń na nie przeznaczoną, co w dużym stopniu ogranicza konieczność plewienia.