Zieleń przy przystanku w Knurowie

Zieleń przy przystanku i wzdłuż deptaka w małym mieście. Projekt miał na celu uporządkowanie przestrzeni, wprowadzenie możliwie jak największej ilości drzew, co nie było proste, ze względu na bardzo gęstą infrastrukturę podziemną.  Dodatkowo wprowadzone zostały zacienione pergolami miejsca do siedzenia. Najbardziej efektowne są nasadzenia z kwitnących, kolorowych bylin. Zastosowane zostały jeżówki purpurowe w różnych odmianach, miskanty chińskie, krwawniki pospolite, odętki, floksy, kocimiętka, uzpełnione krzewami: róże okrywowe 'Neon', kaliny, świdośliwy, berberysy, itd.