Zbiorniki retencyjne przy ul.Rybnickiej w Gliwicach

Główne założenia koncepcyjne

Teren rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym.
Teren użytkowany będzie jako miejsce odpoczynku na trasie rowerowej.
Jako główną atrakcję zakłada się budowę pomostu drewnianego wychodzącego nad taflę wody na zbiorniku
Teren wyposażony zostanie w zadaszone pergole, wiatę rowerową, stoliki piknikowe, ławki, leżaki, stojaki rowerowe, stację naprawy rowerów i kosze na śmieci
Teren rekreacyjny będzie odizolowany od uciążliwości ul. Rybnickiej skarpą istniejącej ścieżki rowerowej oraz dodatkowo nasadzeniami drzew i wysokich krzewów
Część urządzeń rekreacyjnych będzie zlokalizowana na utwardzonym placu, a reszta ustawiona zostanie na trawie

Zieleń

Zieleń pomiędzy placem rekreacyjnym a ścieżką rowerową zaprojektowana została w formie nasadzeń izolacyjnych. Wysoki szpaler drzew w przyszłości, oprócz funkcji izolującej od hałasu ul. Rybnickiej, będzie częściowo dawał cień na placu. Pod drzewami znajdować się będzie warstwowe nasadzenie krzewów, od wysokich ok. 3m od strony ścieżki, po co raz niższe od strony placu. Proponowane gatunku drzew: klon pospolity, grab pospolity

Proponowane gatunki krzewów: kalina koralowa, kalina hordowina, dereń biały, lilak pospolity, tawuły, krzewuszki
Nasadzenia krzewów można uzupełnić bylinami.

W pasie pomiędzy drogą techniczną a ścieżką rowerową zaprojektowane zostały nasadzenia w formie naturalistycznej składające się z drzew i wysokich krzewów. Całość powierzchni zielonej zaprojektowana została jako łąka kwietna koszona raz albo dwa razy do roku, z placami wokół urządzeń rekreacyjnych wykaszanych według potrzeb.

Proponowane gatunku drzew: brzoza pospolita, klon polny
Proponowane gatunki krzewów: kalina koralowa, kalina hordowina, dereń biały, leszczyna

Zieleń wodna zaprojektowana została w pobliżu podestu. W zależności od głębokości wody będą to albo rośliny strefy przybrzeżnej tj. pałka, tatarak, kosaciec, knieć, albo pływające tj. grążel itp.