Projekt ogrodu białego_Gliwice

Czasami ze skali 1:1000 przeskakujemy do skali 1:100