Konkurs Zagospodarowanie ul Grunwaldzkiej, Kościuszki, 3 Maja w Rzeszowie - Wyróżnienie

Konkurs jednoetapowy – wyróżnienie

data: 2014r.

Autorzy: Agata Twardoch, Marta Gocek, Ewa Twardoch, Wojciech Lesiak, Jan Książek

1. KONCEPCJA

Koncepcja ZIELONEJ STREFY „A” w Rzeszowie zakłada wytworzenie interesującej osi pieszo - rowerowej, która połączy bezkolizyjnie funkcję komunikacyjną i rekreacyjną odpowiednią dla prawie dwustutysięcznego, europejskiego miasta.

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Nadrzędne znaczenie funkcjonalne, dla trzech ulic objętych opracowaniem, ma komunikacja piesza - zagospodarowanie terenu zostało zaproponowane w ten sposób, żeby piesi, niezależnie od wieku czuli się w ZIELONEJ STREFIE „A” bezpiecznie. Z tego powodu wzdłuż całej promenady zaproponowane zostały elementy małej architektury oraz zieleń niska i wysoka, w sposób uniemożliwiający zbyt szybkie poruszanie się samochodów dostawczych do sklepów i lokali gastronomicznych ulokowanych przy ulicach. Z tego samego powodu nie wydzielono dodatkowej ścieżki rowerowej - rowery mogą poruszać się po strefie, jednak pozostawiając pierwszeństwo pieszym.

MIEJSCE SPOTKAŃ I WYDARZEŃ

Drugą podstawową funkcją ZIELONEJ STREFY „A” jest wytworzenie scenografii dla spotkań oraz wydarzeń. Miejsca spotkań wydzielone zostały na kilka sposobów, mają różną wielkość i odpowiadają różnym potrzebom.

Skwer przed Wydziałem Prawa i szkołą podstawową.
Głównym założeniem projektu skweru jest jego otwarcie na ulice i na strefy wejściowe obu placówek. Chodniki prowadzące zarówno do wydziału jak i szkoły zostały poszerzone i zyskały charakter placyków z swobodnie ustawionymi ławkami. Na wyspach zieleni przy Uniwersytecie ulokowane zostały drewniane podesty do siedzenia i leżenia, a przy szkole skwer doświadczeń z urządzeniami do przeprowadzania prostych eksperymentów.

Plac z pompą.
Otwarty plac odpowiedni do organizacji wydarzeń i większych spotkań, ale także do wystawiania twarzy do słońca przy zabytkowej pompie, której znaczenie podkreślone zostało przez mural na ścianie kamienicy oraz instalację z cortenu i wody.

Pomiędzy kortenem a ażurową małą architekturą wprowadzono delikatne elementy trawiastych rabat.

Plac przed kościołem
Plac spokojnego wypoczynku i refleksji.

Charakter placu podkreślono współcześnie zinterpretowaną formą barokowego boskietu. Grabowy boskiet pozwoli na dowolne kształtowanie wielkośći i szerokośći drzew, wprowadzi upragniony w mieście cień.

Plac przed muzeum, kościołem i szkołą.
Ten obszar podzielony jest zasadniczo na trzy części:

Strefa wejściowa Liceum

Dzięki zastosowaniu osi symetrii podkreśla zabytkowy charakter obiektu. Jednocześnie w przestrzeni między bylinowymi rabatami rozstawiono nieregularnie krzesła podkreślające nieformalny charakter tej przestrzeni.

Strefa wejściowa kościoła pw. Świętego Krzyża

Ta część wyłożona jest w całości płytami granitowymi umożliwiając zainstalowanie dekoracyjnej posadzki projektu Wrzesława Żurawskiego.

Strefa wejściowa Muzeum

Tak jak w przypadku liceum założenie jest symetryczne, z tą różnicą, że rabaty zaplanowano tu w całości jako rabaty lawendowe. Ustawienie ławek na obrzeżach placyku umożliwia zorganizowanie na nim czasowych wystaw i performanców.

Plac wejściowy.
Na początku ulicy 3 Maja - o funkcji reprezentacyjnej. Ze szpalerem drzew oraz fontanną wkomponowaną w posadzkę.

Plac ten ma podkreślić śródmiejski charakter całej ulicy. Poza wymienionymi przestrzeniami na całej długości ulic powstał szereg „wysp” wydzielonych meandrami alei głównej tzn. EKSTRA FUNKCJE. Uzupełnione są o fragmenty zieleni oraz murki i ławki, na których można odpoczywać i spotykać się bez konieczności płacenia za kawę. Przestrzeń wewnątrz wysp jest przeznaczona na rozrzucone stoliki kawiarni. Znowu margines wolnej przestrzeni, po dwóch stronach alei - na stałe ogródki gastronomiczne.

Zieleń wzdłuż całego ciągu pieszego w strefie A zaprojektowana została zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze krajobrazu, z wykorzystaniem kwitnących bylin oraz traw ozdobnych. Poprzez odpowiednie dobranie gatunków uzyskany zostanie efekt dekoracyjny poprzez cały sezon wegetacyjny.

Nowoczesny, jednak stonowany charakter nasadzeń podkreśli walory oraz urok zabytkowej substancji rzeszowskiej starówki.

CZYTELNE ODDZIELENIE RUCHU KOŁOWEGO, WYGODNE ZAWRACANIE

Miejsca do zawracania (np. przy ul. Jagielońskiej) wyznaczone zostały przez zmianę rysunku posadzki. Zaproponowano także wymianę posadzki na fragmentach przylegających do promenady ulic, w taki sposób by podjeżdżający do strefy pieszej kierowcy wiedzieli, że niemożliwe jest poruszanie się dalej przy pomocy samochodu.