Konkurs Plac Wileński w Drezdenku

Nasz ostatni konkurs na projekt zagospodarowania placu Wileńskiego w Drezdenku. 

Główne założenia:

• wielofunkcyjność • reprezentacyjność • miejsce spotkań

Rozwiązania kompozycyjne

Kompozycja placu oparta jest na osi biegnącej od Starego Rynku. Na Placu oś ta podkreślona jest szerokim traktem pieszym, który pozwala na bezkolizyjne przejście pieszych. Plac obsadzony jest drzewami, które podkreślają jego charakter, nie kolidując z osią widokową.

Głównym akcentem architektonicznym placu jest niecka wodna z systemem dysz i zamgławiaczy, zakończona elementem rzeźbiarskim z wyciętą historyczną panoramą miasta. Istotą tego rozwiązani jest nawiązanie do historycznej lokalizacji miasta nad rzeką. Akcent ten nadaje miejscu charakter reprezentacyjny, podkreśla jego historyczne walory oraz sprzyja organizacji oficjalnych uroczystości.

Rozwiązania komunikacyjne

Na Placu panuje prymat ruchu pieszego. Dookoła Placu możliwy jest ruch samochodowy, przy czym wzdłuż północnej i południowej pierzei jest to ruch jednokierunkowy, dzięki czemu wydzielone zostało 47 miejsc parkingowych. Rozwiązaniem mającym podkreślić hierarchię ruchu w tym miejscu są „zwalniacze” znajdujące się u wylotu dwóch ulic. Zwalniacze te zmuszają kierowców do ograniczenia prędkości oraz, poprzez zastosowanie nawierzchni chodnikowych, wyraźnie sygnalizują podrzędna rolę samochodu.

Użytkownicy

Użytkownicy placu zmieniają się wraz z porą dnia i porą roku. Ci z bliska przychodzą codziennie, Ci z daleka przyjeżdżają w związku z jakąś okazją . Użytkownicy codzienni to ludzie w każdym wieku, szukający odpoczynku, miejsca codziennych zabaw i spotkania z innymi ludźmi. Dla nich ważne są miejsca odpoczynku, zieleń dająca cień i spotkania ze znajomymi.

Użytkownicy przyjeżdżający z daleka szukają na placu atrakcji okazjonalnych. Przyjadą na zorganizowane imprezy, duże koncerty lub kameralne przedstawienia. Oni potrzebują sceny, lodowiska lub jarmarku.

Rozwiązania funkcjonalne

Dla użytkowników codziennych:
• zróżnicowane miejsca odpoczynku o klasyczne, drewniane ławki

o rzeźbiarskie ławy betonowe, do siedzenia, leżenia i skakania o krzesła kawiarniane z możliwością dowolnej aranżacji
o hamaki i bujaki, jako jeden z elementów aranżacji modułów • elementy zabawowe i sprawnościowe dla dzieci i młodzieży

o huśtawki i zestawy wspinaczkowe, jako elementy aranżacji modułów
o trampoliny w nawierzchni, żeby móc przez chwilę poskakać w drodze do

szkoły
o woda do moczenia nóg i chlapania kolegów
o duże powierzchnie nawierzchni do biegania i grania w klasy

Dla użytkowników okazjonalnych:

możliwość organizowania koncertów ze sceną i widownią rozdzieloną niecką wodną
jarmarki i targi organizowane dzięki systemowi modułów
zimowe lodowisko
wakacyjne kawiarnie modułowe

ATRAKCJE

Niecka wodna z systemem dysz i zamgławiaczy.
Woda, która przyciąga i gromadzi wokół siebie ludzi w każdym wieku, została na Placu Wileńskim zakomponowana w sposób umożliwiający stworzenie dużej atrakcji dla użytkowników, nie zasłaniając osi widokowej. W obniżeniu terenu znajduje się woda, w której odbija się okolica, w której można moczyć nogi lub chlapać się z kolegami. Lustro wody wzruszane jest przez dysze fontanny, które biją wysoko i głośno lub cicho szumią. Zamgławiacze używane są na specjalne okazje, w trakcie imprez można na nich robić projekcje świetlne, a w gorące dni schładzają mieszkańców.
Niecka zakończona jest historyczną panoramą miasta, wyciętą rzeźbiarsko z betonu architektonicznego i odbijającą się w lustrze wody, jak kiedyś w Noteci. ;)
W okresie zimowym woda z niecki jest spuszczana, a jej łagodne brzegi nie stanowią bariery dla pieszych. Zimą można przez nieckę po prostu przejść.
Moduły
Na placu działa system modułów, który można aranżować w zależności od potrzeb. Na co dzień, latem w modułach wiszą hamaki i huśtawki. Może działać mała kawiarnia. Raz czy dwa razy w miesiącu z modułów można zrobić jarmark. Dowolność aranżacji pozwoli na wykorzystanie tego systemy przy tworzeniu wystaw, kameralnych przedstawień czy koncertów, spotkań lokalnej społeczności.
Scena
Kompozycja placu została dostosowana do potrzeb organizowania różnego rodzaju imprez. Rozkładaną scenę i widownie dzieli niecka z wodą.
Lodowisko i jarmark.

Nawierzchnie

Nawierzchnie wykonane są z kamienia naturalnego. Wykorzystano zróżnicowanie kolorów i faktur dla osiągnięcia najlepszego efektu wizualnego i funkcjonalnego. Główny trakt pieszy
zaprojektowany jest z wykorzystaniem starych płyt kamiennych, znajdujących się obecnie na placu. Ten ciekawy zabieg w swoisty sposób będzie łącznikiem pomiędzy nowym, a poprzednim projektem oraz pozwoli zmniejszyć wydatki. Nawierzchnię między modułami stworzą czarne płyty granitowe o wymiarach 45x45cm o fakturze płomieniowanej. Pozostała część placu zostanie wyłożona czarną kostką granitową o wymiarach 10x10 o fakturze groszkowanej. Ulice okalające plac również zostaną wykonane z czarnej kostki granitowej.

Zieleń

Platany zaprojektowane na placu to drzewa typowo miejskie. Ich duże gabaryty, szybki wzrost i odporność na warunki miejskie gwarantują uzyskanie efektu wizualnego oraz cienia w możliwie krótkim czasie. Oprócz tego, drzewa te można dowolnie formować, więc nie ma obawy, że będą kolidować w przyszłości z budynkami.

Kompozycja zieleni opiera się głównie na atrakcyjnych cały rok rabatach z bylin kwitnących i traw ozdobnych. Rośliny dobrano w taki sposób, żeby podkreślić reprezentacyjność miejsca oraz umilić codzienny wypoczynek. Rabaty te stanowią tło dla ławek i oddzielają plac od jezdni.