Koncepcja Parku Zakrzówek

 

ZAŁOŻENIA IDEOWE PROJEKTU

strefowanie ruchu turystycznego
stworzenie pętli krajobrazowej i osi kompozycyjnej
zrównoważone użytkowanie

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

STREFOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO
• baw się dobrze/nie niszcz
Jednym z głównych założeń projektu jest strefowanie ruchu turystycznego polegające na zapewnieniu użytkownikom wystarczającej ilości atrakcji oraz odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej po za terenami cennymi przyrodniczo oraz terenami niebezpiecznymi.
Park sąsiedzki umiejscowiony w południowej części terenu opracowania oraz kąpielisko mają zapewnić miejsca wypoczynku, umożliwić kontakt z przyrodą, zaoferować miejsca do grillowania i piknikowania bez potrzeby penetrowania cennych siedlisk przyrodniczych.
Bogata infrastruktura zatrzyma turystów na terenach dla nich przygotowanych, gdzie rekreacja nie będzie wiązała się z ryzykiem utraty życia.
Właściwa informacja dotycząca fauny, flory i krajobrazów Zakrzówka ma na celu podniesienie świadomości przyrodniczej użytkowników i umożliwienie bezpośredniej obserwacji gatunków chronionych.

GŁÓWNA OŚ KOMPOZYCYJNA

• pkt. widokowy – budynek restauracji – COZ
Stworzenie osi kompozycyjno- widokowej, która łączy Centrum Obsługi Zwiedzających, budynek restauracji i posiada powiązanie widokowe z platformami na przeciwnym brzegu zbiornika wodnego.

PODZIAŁ FUNKCJONALNY

Rekreacja

Infrastruktura wypoczynkowa winna zatrzymać przypadkowych użytkowników w terenach do tego przeznaczonych i zniechęcić ich do głębszej penetracji terenu.
Zgodnie z zasadą strefowania użytkowania, koncentrację infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej przewidziano wzdłuż odcinka ul. Wyłom od skrzyżowania z ul. Norymberską do Centrum Edukacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Wzdłuż tego odcinka ul. Wyłom, w granicach opracowania, zaprojektowano system atrakcji mający skupić użytkowników. Pozostała część Zakrzówka jest udostępniana użytkownikom poprzez Pętlę Krajobrazową oraz trasy biegowe i rowerowe.

Park Sąsiedzki

Nowozaprojekotwany park mający być namiastką Zakrzówka, zapewniający infrastrukturę

umożliwiającą: piknikowanie, grillowanie, plażowanie, zabawy wodne.
Park dostosowany do potrzeb użytkowników ze wszystkich grup wiekowych oraz użytkowników

niepełnosprawnych.
Wyposażony w dużą ilość ław i podestów zachęcających do wygodnego piknikowania.
Wodny plac zabaw zapewnia kontakt z wodą w najbardziej bezpieczny sposób.

Sport dla wszystkich

Trasa biegowa / nordic walking
Atrakcyjna krajobrazowo pętla biegowa w małej odległości od centrum miasta umożliwi treningi na różnych dystansach oraz o różnych stopniach trudności oraz ze zróżnicowaniem wysokości.
Pętla o długości 5km
nawierzchnia naturalna
oznakowania kilometrażu
wyznaczone miejsca rozgrzewki/ plany biegowe i inne.

Trasa rowerowa
• osadzona w miejskim systemie ścieżek rowerowych
• wydzielony pas rowerowy
• atrakcyjna widokowo
• atrakcyjne miejsca przystankowe /baza gastronomiczna, miejsca piknikowe/

Pływanie
wydzielony ze zbiornika wodnego basen pływacki 30x40m o ograniczonej głębokości /możliwość

kąpieliska strzeżonego/
brodzik dla dzieci bez połączenia ze zbiornikiem wodnym

Kajaki/rowery wodne
dwie przystanie wodne /keje/ dla kajaków i rowerów wodnych
możliwość wypożyczenia kajaków w bazie nurkowej
OBECNY RUCH TURYSTYCZNY

ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE
PROJEKTOWANE STREFOWANIE RUCHY TURYSTYCZNEGO
• korzystaj/chroń
Jedną z przyjętych form ochrony terenu Zakrzówka jest zrównoważone użytkowanie. Zakłada się, że dla użytkowników wysoko wyspecjalizowanych, tj. nurkowie i wspinacze, jednym z priorytetów jest korzystanie z zasobów przyrodniczych w sposób minimalizujący ich degradację. W związku z tym w projekcie założono oddzielenie ruchu turystycznego od użytkowników wyspecjalizowanych oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla sportów ekstremalnych.

PĘTLA KRAJOBRAZOWA

• zobacz/nie przeszkadzaj
Stworzenie pętli krajobrazowej pozwoli na ukazanie bogactwa siedlisk i krajobrazów, które znajdują się na Zakrzówku. Odpowiednia infrastruktura zapobiegnie destrukcyjnej penetracji siedlisk wrażliwych na wydeptywanie, jednocześnie ukazując ich piękno.