Archiwum

Inwentaryzacja dendrologiczna

01/07/2016

Drzewa inwentaryzujemy już od wielu lat. W pewnym sensie inwentaryzacje dendrologiczne były początkiem naszej drogi zawodowej. Trzeba było wielu hektarów parków i zarośli, żeby ugruntować naszą wiedzę dendrologiczną.

Dzięki inwentaryzacjom poznałyśmy dużą część nieznanej Polski, zinwentaryzowałyśmy rozliczne parki zabytkowe oraz tereny postindustrialne. Znalazłyśmy kilka rzadkich gatunków drzewi kilka razy zgubiłyśmy drogę. Inwentaryzując drzewa pod projekty sieci infrastruktury technicznej przeszłyśmy kilometry ulic i polnych ścieżek. 

Cieszy nas, że coraz częściej urzędy zwracają się do nas z prośbą o ekspertyzy dendrologiczne starych drzew, nie po to, żeby je wyciąć, ale żeby otrzymać wskazówki dotyczące ich ochrony w trakcie prac budowlanych.